Brighter AB (publ): Brighter publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2021

Brighter AB [publ], har idag publicerat bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Hela rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.brighter.se. Rapporten bifogas även detta pressmeddelande som pdf-fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Investor Relations,
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighter's Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 5277 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se