Brighter AB (publ): Brighter – Kommersialisering påbörjad – Mangold Insight Analys

Medtechbolaget Brighter upplever intresse för sin teknologi och sina produkter. Under året har bolaget skickat sin första leverans till Qatar samt ingått samarbetsavtal i Förenade Arabemiraten och Storbritannien. Utvecklingen är ett viktigt steg som skall underbygga Brighters marknadsposition och möjlighet till intäkter. Mangold estimerar att Brighter kan omsätta en miljon kronor 2022, och att bolaget därefter kan påbörja försäljningen av Actiste i större volymer.

Brighters företrädesemission i januari bringade cirka 100 miljoner kronor  före kostnader. Bolaget kan få in ytterligare 234 miljoner kronor genom två teckningsoptionsprogram (TO7 & TO8). Mangold räknar med att totalt hälften av optionerna omvandlas, vilket följer av den senaste tidens kursfall i bolaget orsakat bland annat av ökad oro på börsen. Kapitalinjektionerna ska ge fortsatt stöd till kundbearbetning och den globala lanseringen av Actiste.
Senaste tidens börsoro har delvis orsakats av förväntningar kring sämre tillväxt och räntehöjningar från myndigheter. Därmed har vi gjort mer restriktiva antaganden i våra försäljningsprognoser vilket ger en ny riktkurs om 0,30 kronor per aktie (0,56). Vi ser fortsatt uppsida i Brighter givet bolagets beprövade teknologi samt behovet av att effektivisera diabetesvård.