Brighter AB (publ): Brighter erhåller etiskt godkännande i Förenade Arabemiraten gällande pilotstudie med insulinbehandlade diabetespatienter

Brighter AB (Publ) ("Brighter" eller "Bolaget") meddelar idag att man erhållit ett etiskt godkännande för en forskningspilot i Förenade Arabemiraten. Godkännandet utförs av landets hälsoministeriums (MoHAP) forskningsetiska kommitté.

Godkännandet markerar det sista lokala kravet som behövs för att starta piloten. Det som nu återstår är att slutföra utbildningen av vårdpersonal för att sedan starta onboarding av patienter.

Utöver det etiska godkännandet har hälsoministeriet i landet också beviljat Brighter importgodkännande.

Pilotprojekt av detta slag är avgörande för Brighter för att bekräfta de fördelar som Actiste® kan ge personer med diabetes i landets lokala miljöer. UAE-studien är ett pilotprojekt på hög nivå som bolaget hoppas ska bekräfta att Actiste® passar i den lokala miljön vilket kan understödja en efterföljande lansering till fler patienter på kommersiell basis efter studiens slut.

"Brighter har tidigare påbörjat en studie i Storbritannien där de första patienterna har rekryterats. Avtalet med EHS är en av flera betydande bedrifter för bolaget i år eftersom datagenereringsprocessen är ett av de mest kritiska stegen i att bygga upp de kliniska bevis som behövs för Actiste®, säger Erik Lissner, VD på Brighter AB.

Brighter planerar att fortsätta genomföra användarstudier och kliniska forskningsstudier, och tror att forskarvärlden kommer att fortsätta att vara intresserade av att testa hur Actiste® kan tillgodose otillfredsställda behov i behandlingen av diabetes.
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Investor Relations
ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighter's Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 5277 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se.

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se