Bokslutskommuniké och 4:e kvartalet för verksamhetsåret 2021-22

Demonstrator för AI lösning - presenterad för kund i Tyskland Joint-venture bolag med Jonetix inom autentisering Patentarbetet visar lovande resultatVerksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari - 30 april 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för fjärde kvartalet är i linje med planerad nivå. Viktigt delmål under är att Imsys har en demonstrator som stärker våra säljaktiviteter.    Utfallet för 12 månadersperioden 2021-22 jämfört med föregående verksamhetsår, markerar bolagets ökade investeringar i teknologin och patent.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH 4:E KVARTALET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021-22

 • Demonstrator för AI lösning - presenterad för kund i Tyskland
 • Joint-venture bolag med Jonetix inom autentisering
 • Patentarbetet visar lovande resultat

Verksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari - 30 april 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för fjärde kvartalet är i linje med planerad nivå. Viktigt delmål under är att Imsys har en demonstrator som stärker våra säljaktiviteter.    

Utfallet för 12 månadersperioden 2021-22 jämfört med föregående verksamhetsår, markerar bolagets ökade investeringar i teknologin och patent.

För verksamhetsårets fjärde kvartal redovisar Imsys följande resultat:

 • Omsättning uppgick till 103 Tkr (116 Tkr)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 396 Tkr (- 2 031 Tkr)
 • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 9 544 Tkr (3 159 Tkr)
 • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 62,5 % (67,8 %)
 • Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,03 (-0,13)

 För verksamhetsåret 2021-2022 redovisar Imsys följande resultat:

 • Omsättning uppgick till 355 Tkr (1 095 Tkr)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 9 099 Tkr (- 7 874 Tkr)
 • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 18 717 Tkr (7 969 Tkr)
 • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 68,4 % (71,3 %)
 • Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,59 (-0,57)

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 15:45 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Imsys-AB Bokslutskommunike F1 220519.pdf

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020