Bluelake Mineral AB: Bluelake Mineral – Prospektering på framfart – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av prospekteringsbolaget Bluelake Mineral  med rekommendationen Köp och riktkursen 7,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Bluelake Mineral prospekterar nickel, kobolt, zink, koppar, järn och guld i Norden. Bolagets huvudprojekt är Rönnbäcken och Stekenjokk-Levi i Sverige och Joma i Norge. Rönnbäcken har en av Europas största nickelfyndigheter. Flertalet av metallerna behövs för produktion av batterier, nödvändigt för elektrifiering av samhället. Utredning om självförsörjande av innovationskritiska metaller som importeras från Kina och Ryssland har påbörjats i Sverige och gruvnäringen aktualiserats av politiker. Mangold bedömer att efterfrågan på metallerna samt självförsörjadeaspekter ökar sannolikheten för gruvstart. 

Priset för mineraler är på historiskt höga nivåer. Nickel har potential att generera de högsta intäkterna för Bluelake Mineral och har ökat med cirka 55 procent på ett år. Även priset på kobolt och zink har ökat betydligt. Efterfrågan väntas vara fortsatt hög framgent drivet av elektrifieringen av samhället som kräver metallerna. Mangold ser positivt på denna utveckling och Bluelake Mineral skulle kunna generera positiva kassaflöden trots en skarp nedgång i råvarupriser.
Mangold värderar Bluelake Mineral med en DCF-modell och har utfört en scenarioanalys. I ett bas-scenario sätts en riktkurs om 7,00  kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 115 procent. Triggers för Bluelake Mineral är att erhålla miljötillstånd för Rönnbäcken och Joma samt bearbetningskoncession för Stekenjokk-Levi. Givet att tillstånd erhålls och finansiering tillgodoses finns potential till en markant uppsida.