BioStock: WntResearch ökar fokus på Foxy-5

I början av veckan publicerade Malmöbolaget WntResearch sin bokslutskommuniké för 2020 och BioStock har tittat närmare på de viktigaste punkterna. Bolaget påverkades betydligt av de omprioriteringar i vården som Covid-19-pandemin ledde till. Framgent har bolaget valt att fokusera verksamheten mot huvudprojektet Foxy-5 och genomförandet av den pågående fas II-studien NeoFox. Samtidigt genomförs en kapitalinjektion för att finansiera det fortsatta arbetet. BioStock har talat med tillförordnad vd Anders Rabbe för att få veta mer.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/02/wntresearch-okar-fokus-pa-foxy-5/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se