BioStock: WntResearch blickar framåt med kapitalinjektion

I dag riktas stort fokus inom cancerforskningen mot att försöka motverka spridning, något som ligger bakom en stor del av dödsfallen inom cancervården. Det medicinska behovet är stort då det idag saknas produkter för att motverka förloppet. Detta är något som bioteknikbolaget WntResearch vill ändra på med sin läkemedelskandidat Foxy-5. Bolaget genomför just nu en företrädesemission på 56,4 Mkr för att bland annat kunna driva den kliniska fas II-studien, Neofox, fram till en Interimanalys på 120 patienter som behandlas för tjocktarmscancer.

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2021/04/wntresearch-blickar-framat-med-kapitalinjektion/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se