BioStock Studio: WntResearchs vd om studieåterstart och emission

WntResearch, som utvecklar kandidaten Foxy-5, förbereder just för återstart av NeoFox, en fas II-studie i patienter med tjocktarmscancer där Foxy-5s förmåga att minska återfallsrisken undersöks. Bolagets vd Anders Rabbe gästade BioStocks studio för att berätta om bolaget och den nyemission som ska säkerställa finanserna fram till interimsresultat i studien.

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2021/04/biostock-studio-wntresearchs-vd-om-studieaterstart-och-emission/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se