BioStock Studio: Stayble Therapeutics vd om framtidsplanerna

Emissionsaktuella Stayble Therapeutics utvecklar injektionsbehandlingen STA363 som, till skillnad från dagens behandlingar, riktas mot de underliggande orsakerna till diskogen ryggsmärta. Bolagets målgrupp är de patienter med diskogen ryggsmärta som inte upplever tillräcklig förbättring med sjukgymnastik och smärtstillande preparat och som därmed saknar effektiva behandlingsalternativ. För närvarande pågår en fas IIb-studie med läkemedelskandidaten och bolaget är just nu aktuella med en företrädesemission om 41,5 Mkr för att säkerställa slutförandet av studien. I en bolagspresentation för BioStock berättar vd Andreas Gerward mer om bolaget och dess verksamhet. 

 Se bolagspresentationen på biostock.se: 
https://www.biostock.se/2021/02/biostock-studio-stayble-therapeutics-vd-om-framtidsplanerna/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/