BioStock Studio: Cereno Scientifics vd om utbyggd portfölj och kommande fas II

Spotlight-noterade Cereno Scientific publicerade under förra veckan sin delårsrapport för första kvartalet. Bolagets vd Sten R Sörensen gästade BioStocks studio och berättade om förberedelserna inför den kommande fas II-studien, om hur internationella nätverk och samarbeten har utmynnat i två prekliniska utvecklingsprogram och vad som väntar bolaget under den närmaste tiden.

Se intervjun med Cereno Scientifics (https://www.cerenoscientific.se) vd Sten R Sörensen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/05/biostock-studio-cereno-scientifics-vd-om-utbyggd-portfolj-och-kommande-fas-ii/

Detta är ett pressmeddelade BioStock Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/