BioStock: Stayble Therapeutics vill erbjuda bättre behandling för patienter med ryggsmärta

Stayble Therapeutics utvecklar en injektionsbehandling, STA363, för att råda bot på den intensiva ryggsmärta som uppstår hos patienter med diskogen ryggsmärta. Till skillnad från dagens behandlingsalternativ behandlar STA363 de underliggande orsakerna till smärtan. Men hur många drabbas egentligen av diskogen ryggsmärta och hur kan Stayble Therapeutics fylla det terapeutiska behovet?

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2020/12/stayble-vill-erbjuda-battre-behandling-for-patienter-med-ryggsmarta/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/