BioStock: Emissionsaktuella Stayble Therapeutics håller hög utvecklingstakt

Sedan Stayble Therapeutics grundades 2015 har bolaget hållit en hög utvecklingstakt och presenterat lovande studieresultat med injektionsbehandlingen STA363 mot diskogen ryggsmärta. För att säkerställa slutförandet av den pågående fas IIb-studien med STA363 har Stayble Therapeutics nu valt att genomföra en företrädesemission om 41,5 Mkr före emissionskostnader. BioStock kontaktade bolagets vd Andreas Gerward för att få veta mer om den förestående emissionen samt framtidsplanerna.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/02/emissionsaktuella-stayble-therapeutics-haller-hog-utvecklingstakt/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/