BioStock: Emission ska ta Stayble Therapeutics till nästa steg

Kronisk diskrelaterad ryggsmärta är kanske inte en dödlig sjukdom, men den har mycket negativ påverkan på alla de miljoner människor som drabbas. Existerande behandlingsalternativ lämnar cirka 70 procent av patienterna utan förbättring, något som Göteborgsbaserade Stayble Therapeutics vill ändra på. Bolaget genomför just nu en företrädesemission om 41,5 Mkr för att slutföra den pågående fas IIb-studien med läkemedelskandidaten STA363.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/02/emission-ska-ta-stayble-therapeutics-till-nasta-steg/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/