BioStock: Cyxone utforskar nya behandlingsalternativ för T20K

Efter att ha identifierat nya potentiella behandlingsmöjligheter för T20K, har Cyxone ingått samarbete med Medicinska universitetet i Wien för att bekräfta detta och fördjupa förståelsen för T20Ks verkningsmekanism. Projektet är en del av förberedelserna inför att påbörja kliniska fas I-studier med en ny administreringsform. BioStock kontaktade COO Carl-Magnus Högerkorp och Non-Clinical Project Manager Sally Abdelmoaty för en kommentar.

Läs hela intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/07/cyxone-utforskar-nya-behandlingsalternativ-for-t20k/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/