BioStock: Cereno Scientific stärker sitt patentskydd

Patentskyddet för Cereno Scientifics primära tillgång, CS1, stärktes nyligen genom att två olika patentfamiljer expanderades. De två nya patenten, ett i Kanada och ett i Ryssland, kommer att bidra till att Cereno Scientific får en starkare kommersiell positionering. BioStock talade med Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer (CIPO) på Cereno Scientific, för att höra hur han ser på vikten av dessa två patent och bolagets IR-strategi som helhet.

Läs hela intervjun med Jonas Faijerson Säljö på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/02/cereno-scientific-starker-sitt-patentskydd/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock Connecting Innovation & Captial. https://www.biostock.se/