BioStock: Alzinovas alzheimervaccin skall avancera via emission

Försöken att utveckla fungerande läkemedel mot Alzheimers sjukdom har pågått flera decennier, men hittills har ingen effektiv behandling nått patienterna. Svenska Alzinova vill bryta denna trend genom att specifikt angripa, neutralisera och oskadliggöra de neurotoxiska oligomera formerna av amyloid-beta i hjärnan hos Alzheimerpatienter. För att bibehålla momentum och accelerera framåt med de två läkemedelskandidaterna ALZ-101 och ALZ-201, genomför bolaget nu en företrädesemission som avslutas den 13 juni.

Läs hela artikeln om Alzinova på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/05/alzinovas-alzheimervaccin-skall-avancera-via-emission/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/