BioStock: Alzinova får grönt ljus att fortsätta fas Ib-studie

Den oberoende expertgruppen Data and Safety Monitoring Board har genomfört ytterligare en positiv utvärdering av Alzinovas pågående kliniska fas Ib Alzheimerstudie med vaccinkandidaten ALZ-101. BioStock kontaktade Stefan Pierrou, Development Project Director för studien, för att få veta mer om utvärderingen, vars slutsatser innebär att Alzinova kan fortsätta enligt plan och genomföra studien utan justeringar.

Läs hela intervjun med Stefan Pierrou på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/09/alzinova-far-gront-ljus-att-fortsatta-fas-ib-studie/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/