Beslut om tidigareläggande av Bokslutskommuniké

Imsys AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Bolagets bokslutskommuniké.

BESLUT OM TIDIGARELÄGGANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Imsys AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Bolagets bokslutskommuniké.

Bokslutskommuniké tillika rapport för det fjärde kvartalet avseende verksamhetsåret 2021/2022 publiceras torsdagen den 19 maj 2022. Tidigare meddelad tidpunkt var onsdagen den 15 juni. Anledningen till bolagets beslut är att den interna processen kring rapporten har gått snabbare än väntat.

Uppdaterad finansiell kalender finns tillgänglig på Imsys hemsida; imsystech.ai.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020