Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier i ANR lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i ANR har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggningen ska vara den 9 juni 2021.

AVSTÄMNINGSDAG FÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I DOTTERBOLAGET ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Archelon AB (publ)s under namnändring till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") dotterbolag Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier i ANR lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i ANR har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggningen ska vara den 9 juni 2021.

Efter genomförd Sammanläggning kommer det totala antalet aktier i ANR vara 458 490 853 varav 11 896 3113 A-aktier och 446 594 540 B-aktier med ett kvotvärde om cirka 0,001091 kronor/aktie.

ANRs aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i Sammanläggningen.
ANRs aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till sitt innehav per avstämningsdagen. De aktieägare i ANRs vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fem kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare behöver vidtas av aktieägaren.

Archelon AB (publ) under namnändring till Qlosr Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ) under namnändring till Qlosr Group AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2021-05-28.pdf