Auriant Mining AB (publ.) säger upp den villkorade lånefaciliteten från närstående

Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget”) har idag meddelat GoMobile Nu AB, långivaren enligt det villkorade lånelöftesavtalet, att Bolaget önskar avsluta bindningstiden och därmed upphöra med att periodisera beredskapsavgiften, med omedelbar verkan.

Som tidigare meddelats ingick Bolaget den 6 april 2022 det villkorade låneavtal med sin närstående, GoMobile Nu AB, som för närvarande innehar cirka 24 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Enligt låneavtalet ställde borgenären under perioden den 10 maj 2022 till den 9 maj 2023 (tillgänglighetsperioden) till förfogande en lånefacilitet om upp till SEK 9 400 000, som kunde utnyttjas av Bolaget i en eller flera trancher.  Det ska betalas en s.k. stand-by fee om 1,5 procent per år på den del av lånefaciliteten som inte avropats under tillgänglighetsperioden.  Bolaget har rätt att när som helst säga upp tillgänglighetsperioden, och att därigenom begränsa storleken nämnda stand-by fee.

Huvudsyftet med lånefaciliteten var att fungera som en reservlösning för att göra det möjligt för Bolaget att betala sina rörelsekostnader under tiden som Bolaget arbetade med att öppna ett nytt bankkonto. Eftersom Bolaget framgångsrikt har öppnat ett nytt bankkonto, som har tagits i bruk fullt ut, anser styrelsen att lånefaciliteten inte längre behövs. Bolaget har därför utnyttjat sin rätt enligt avtalet säga upp tillgänglighetsperioden tidigare, och att därigenom begränsa storleken nämnda stand-by fee.

Bolaget har inte dragit några trancher enligt låneavtalet innan dess uppsägning.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se  eller besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 16:35 den 14 september 2022.

Bilaga