Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 6 månader 2022

Viktiga händelser:

  • Under H1 2022 uppgick malmbaserade guldproduktion 421,9 kg (13 566 oz), jämfört med 446,3 kg (14 349 oz) under H1 2021, en minskning med 5% eller 24,4 kg (783 oz);
  • Alluvial guldproduktion uppgick till 1,2 kg (39 oz), jämfört med 8,6 (277 oz), en minskning med 86% eller 7,4 kg (239 oz), på grund av försenad start av guldsandsbrytningen orsakad av sen avfrostning av marken;
  • Under H1 2022 var den totala guldförsäljningen 435,5 kg (14 000 oz), jämfört med 391,8 kg (12 598 oz) under H1 2021, en ökning med 43,7 kg (1 402 oz) eller med 11%;
  • 192,573 kt malm med snitthalt på 2,46 g/t bearbetades genom CIL-anläggningen;
  • 177,690 kt malm bröts under H1 2022, jämfört med 159,000 kt under H1 2021, en ökning med 18,690 kt eller 12%. Volymen för avrymningen uppgick till 1,103,402 km3 (+329,602 km3 eller 43% mer än under H1 2021);
  • Snitthalten var 2,46 g/t under H1 2022, jämfört med 2,24 g/t under H1 2021, en ökning med 10%.

       Sammantaget var produktion H1 2022 i linje med Bolagets produktionsplan.

Övriga uppdateringar:

Bolagets dotterbolag fortsätter att sälja guld med rabatter på LBMA-guldpriset som tidigare rapporterats. Rabatterna har stigit efter beslutet av G7 att stoppa guldimporten till sina länder. Detta tillsammans med LBMA-guldprissänkningen och stärkt rubel är faktorer som för närvarande negativt påverkar koncernens finansiella resultat.

Bolaget har öppnat ett nytt bankkonto hos en internationell bank och har därmed säkrat en ersättning för dess tidigare bankkonto, fastlåst till följd av uppsägning av affärsverksamheten för den tidigare banken i Österrike.

Total guldroduktion

ProduktionsenhetH1 2022H1 2021Ändra kgozkgozkgoz% Malmbaserad            Tardan (CIL)421,913 566446,314 349-24,4-783-5%Alluvial            Staroverinskaya1,2398,6277-7,4-239-86% Total guldproduktion423,113 605454,914 626-31,8-1 021-7%

Malbaserad guldroduktion

  Unit H1 2022H1 2021Ändra Brytning      Gråbergsproduktion 000 m31 103,4773,8329,643% Bruten malm 000 tonnes177,7159,018,712% Guld i malmen kg430,4361,568,919% Snitthalt g/t2,422,270,157% CIL       Malmbehandling 000 tonnes192,6206,9-14,3-7% Halt g/t2,462,240,2210% Guld i malmbehandlingen kg472,9462,810,12% Guldproduktion CIL  kg 421,9446,3-24,4-5% Öppning WIP (guld) kg2,926,7   Stängning WIP (guld) kg4,210,2   Återvinning %90%92,9%-2,9%-3,1% Lager per den 30 juni      Malm 000 tonnes116,750,066,7133% Halt g/t2,102,000,105%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se  eller besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 14:30 den 20 juli 2022.

 

Bilaga