Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 3 månader 2022

Viktiga händelser:

 • Under Q1 2022 uppgick malmbaserade guldproduktion 216,7 kg (6 967 oz), jämfört med 209,7 kg (6 743 oz) under Q1 2021, en ökning med 3% eller 7 kg (224 oz);
 • På grund av säsongsvariationerna i verksamheten vid Staroverinskaya (Solcocon) förekom ingen alluvial guldproduktion under perioden, även 47 155 m3 matjord flyttades under Q1 2022 för att förbereda tillgången till guldsanden;
 • Under Q1 2022 uppgick guldförsäljning till 292,1 kg (9 392 oz), jämfört med 180,0 kg (5 787 oz) under 3 månader 2021, en ökning med 112,1 kg (3 605 oz) eller med 62%;
 • 96,268 kt malm med snitthalt på 2,44 g/t bearbetades genom CIL-anläggningen;
 • CIL-anläggningen var i drift i 1 887 timmar med en ökad bearbetningskapacitet på 51 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad på 91,2%;
 • 51,09 kt malm bröts under Q1 2022, jämfört med 26,19 kt under Q1 2021, en ökning med 24,9 kt eller 95%. Volymen för avrymningen uppgick till 528,2 km3 (+115,6 km3 eller 28% mer än under Q1 2021);
 • Snitthalten var 2,44 g/t under Q1 2022, jämfört med 2,04 g/t under Q1 2021, en ökning med 20%.

       Sammantaget var produktion Q1 2022 i linje med Bolagets produktionsplan.

Övrigt:

• Med hänsyn till den nuvarande utmanande geopolitiska situationen, även om  
   verksamheten vid Tardan har varit opåverkad, har Bolaget beslutat att bredda sina
   guldförsäljningskanaler.

  • Tre nya försäljningskontrakt med raffinaderianläggningar tecknades.
  • Bolagets dotterbolag har ansökt om exportlicens för att kunna sälja guld utanför Ryssland.
  • Det finns en möjlighet att sälja guld till en ny bank under ett nytt försäljningskontrakt.

Trots nuvarande restriktioner och den utmanande marknadsmiljön fortsätter Bolagets dotterbolag att sälja guld, men med rabatter på LBMA-guldpriset som kan vara betydande. Effekten av dessa rabatter mildras till viss del av det starka guldpriset och den svaga rubeln.

Total guldroduktion

Produktionsenhet 3m 2022 3m 2021 Ändra   kg oz kg oz kg oz %  Malmbaserad             Tardan (CIL) 216,7 6 967 209,7 6 743 7,0 224 3% Alluvial             Staroverinskaya - - - - - - -  Total guldproduktion 216,7 6 967 209,7 6 743 7,0 224 3%

Malbaserad guldroduktion

   Unit  3m 2022  3m 2021  Ändra  Brytning          Gråbergsproduktion  000 m3         528,2             412,6             115,6   28%  Bruten malm  000 tonnes             51,1               26,2               24,9   95%  Guld i malmen  kg          134,5               63,4               71,2   112%  Snitthalt  g/t            2,63               2,42               0,21   9%  CIL          Malmbehandling  000 tonnes            96,3               96,2                  0,1   0%  Halt  g/t            2,44               2,04               0,40   20%  Guld i malmbehandlingen  kg         235,2             196,5               38,7   20%  Guldproduktion CIL  kg         216,7            209,7                  7,0   3%  Öppning WIP (guld)  kg               5,2               27,9       Stängning WIP (guld)  kg              2,9        Återvinning  % 91,18% 92,5% -1,4% -1,5%  Lager per den 31 mars          Malm  000 tonnes            86,4               31,3                55,0   176%  Halt  g/t            2,16               2,30   -           0,14   -6%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se  eller besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 15:35 den 20 april 2022.

 

Bilaga