Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 12 månader 2022

Viktiga händelser:

  • Under 12 månader 2022 uppgick malmbaserade guldproduktion 771,5 kg (24 805 oz), jämfört med 893,3 kg (28 720 oz) under 12 månader 2021, en minskning med 14% eller 121,8 kg (3 915 oz);
  • Alluvial guldproduktion av en tredje parts gruventreprenör vid Staroverinskaya uppgick till 8,6 kg (278 oz), jämfört med 17,5 (563 oz), en minskning med 51% eller 8,9 kg (286 oz). Gruventreprenören fått inte sin utrustning i tid som bristfällig logistik orsakad av den rådande situationen.
  • Under 12 månader 2022 var den totala guldförsäljningen 882,2 kg (28 364 oz), jämfört med 818,5 kg (26 316 oz) under 12 månader 2021, en ökning med 63,7 kg (2 047 oz) eller med 8%;
  • 413,323 kt malm med snitthalt på 2,04 g/t bearbetades genom CIL-anläggningen, jämfört med 428,327 kt under 12 månader 2021, en minskning med 4% eller med 15,004 kt;
  • Snitthalten var 2,04 g/t under 12 månader 2022, jämfört med 2,30 g/t under 12 månader 2021, en minskning med 11%.
  • 355,310 kt malm bröts under 12 månader 2022, jämfört med 458,490 kt under 12 månader 2021, en minskning med 103,180 kt eller 23%. Volymen för avrymningen uppgick till 2,196,300 km3 (+337,000 km3 eller 18% mer än under 12 månader 2021);

       Bolaget förutspådde 800 – 830 kg guld producerat under 2022, men den faktiska guldproduktionen var 780,2 kg. Den främsta orsaken till att gruventreprenören vid Staroverinskaya inte lyckades få sin utrustning levererad i tid.

Övriga uppdateringar:

Bolagets dotterbolag fortsätter att sälja guld med rabatter på LBMA-guldpriset som tidigare rapporterats. Rabatterna har stigit efter beslutet av G7 att stoppa guldimporten till sina länder. Detta tillsammans med LBMA-guldprissänkningen och stärkt rubel/USD är faktorer som för närvarande negativt påverkar koncernens finansiella resultat i 2022; vi förväntar oss att dessa faktorer kommer att vara detsamma 2023.

Total guldroduktion

Produktionsenhet12m 202212m 2021Ändra kgozkgozkgoz% Malmbaserad            Tardan (CIL)771,524 805893,328 720-121,8-3 915-14%Alluvial            Staroverinskaya8,627817,5563-8,9-286-51% Total guldproduktion780,225 082910,829 283-130,7-4 201-14%

Malbaserad guldroduktion

  Unit 12m 202212m 2021Ändra Brytning      Gråbergsproduktion 000 m3 2 196,31 859,3337,018% Bruten malm 000 tonnes 355,3458,5-103,2-23% Guld i malmen  kg 681,41 065,7-384,3-36% Snitthalt g/t 1,922,32-0,41-17% CIL       Malmbehandling 000 tonnes 413,3428,3-15,0-4% Halt g/t 2,042,30-0,26-11% Guld i malmbehandlingen kg 842,8983,9-141,1-14% Guldproduktion CIL  kg 771,5893,3-121,8-14% Återvinning % 91,5%91,2%0,00,4% Lager per den 30 december      Malm 000 tonnes 88,9131,6-42,7-32% Halt g/t 1,592,19-0,60-27%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 13.35 den 24 januari 2023.

Bilaga

  • 12m_2022_Press release (Operational)_SWE