Åtta kärnkraftverk – upp i luft!

10 % av industrins elförbrukning går åt till att generera tryckluft och 50% av denna förloras på olika sätt. Förlusten motsvarar 2 400 GWh/år bara i Sverige – dvs elförbrukningen hos 480 000 hushåll eller årsproduktionen från 600 vindkraftverk (eller kärnkraftverket Barsebäck innan det stängdes). Med snabba insatser kan det vara löst före jul!

Industrin kan snabbt minska elförbrukningen med upp till 5% genom energioptimering av tryckluft och därmed snabbt bidra till sänkta elpriser i både Sverige och Europa.

” – Energieffektivisering är det i särklass snabbaste sättet att få ner elpriserna i Europa och södra Sverige. Om hela Europa skulle minska efterfrågan på el med 5 procent skulle priserna i elområde 3 vara på ungefär samma nivå som hösten 2021, alltså innan Rysslands invasion av Ukraina”, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Slutsatsen är att energieffektivisering är den metod som skulle minska elpriserna snabbast och mest. Under 2022 skulle elpriserna i elområde 3 minska med nästan en tredjedel och med cirka 40 procent till 2025, jämfört med om ingen effektivisering görs.

Som jämförelse skulle ökad elproduktion från kol, olja och befintlig kärnkraft bara ha marginella effekter på elpriset i elområde 3.

En fullständig rapport av studien publicerades den 18 september 2022 på Energiforsk.se.

”–Besparingspotentialen från energioptimering av industriell tryckluft är gigantisk, säger Anders Sjögren”, vd på Enersize – ett Finsk-Svenskt noterat bolag som specialiserat sig på energioptimering av tryckluft.

Genom energioptimering av industriell tryckluft kan man med dagens kostnadseffektiva kommunikation och sensorteknik identifiera och åtgärda huvuddelen av dessa förluster på ett snabbt, lönsamt och ganska okomplicerat sätt. En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

”- Hos de flesta företag är detta en outnyttjad källa till besparingar som i stället kan bidrag till ökad konkurrenskraft, billigare produktion samt långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö” fortsätter VD Anders Sjögren på Enersize.

Fun facts:

  • Bara inom EU används 80 TWh till tryckluft (Fraunhofer Institut Stuttgart, DE)
    • Motsvarar en förlust på 40 TWh
    • Vilket motsvarar åtta kärnkraftverk
  • Oberoende forskning i USA, Australien och Europa har visat att 4 till 5 % av den globala elförbrukningen tas upp av tryckluft. (Radgen, Peter. (2001). Compressed air systems in the European Union)
  • Årliga totala potentialen för tryckluftsbesparingar är sammantaget 500 TWh globalt.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Åtta kärnkraftverk - upp i luft!