Årsredovisning för Archelon Natural Resources AB

ÅRSREDOVISNING FÖR ARCHELON NATURAL RESOURCES AB

Archelon Natural Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2021.

Dessa finns tillgängliga via bolagets hemsida www.archelon.se .

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post:  tore.hallberg@archelon.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2022-04-25.pdf
Archelon Arsredovisning 2021.pdf