Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO1 A och TO 1 B

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har den 2 maj 2022, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A samt för teckningsoptioner av serie TO 1 B ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 0,012 SEK per varje ny aktie (oavsett aktieslag) som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTNYTTJANDEKURSEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 A OCH TO 1 B

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har den 2 maj 2022, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A samt för teckningsoptioner av serie TO 1 B ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 0,012 SEK per varje ny aktie (oavsett aktieslag) som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK, vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. En (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Nyttjandekurs: 0,012 SEK per aktie (oavsett aktieslag), courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 4 maj till och med 18 maj 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Natural Resources Pressrelease 2022-05-02.pdf