Archelon Natural Resources AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B

Archelon Natural ResourcesAB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") meddelar idag, den 19 maj 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i november 2021 ("Teckningsoptionerna"). Under perioden 4 maj till och med 18 maj 2022 hade innehavaren av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 236 042 921 aktier, varav 11 896 312 aktier av serie A samt 224 146 609 aktier av serie B, genom nyttjande av 11 896 312 teckningsoptioner av serie TO 1 A och 224 146 609 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 51,5 procent. ANR tillförs därmed cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALLET FÖR NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 A OCH TO 1 B

Archelon Natural ResourcesAB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") meddelar idag, den 19 maj 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 A och TO 1 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i november 2021 ("Teckningsoptionerna"). Under perioden 4 maj till och med 18 maj 2022 hade innehavaren av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 236 042 921 aktier, varav 11 896 312 aktier av serie A samt 224 146 609 aktier av serie B, genom nyttjande av 11 896 312 teckningsoptioner av serie TO 1 A och 224 146 609 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 51,5 procent. ANR tillförs därmed cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

ANR tillförs cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier av serie A i Archelon öka med 11 896 312 från 23 792 625 och antalet aktier av serie B i Archelon ökar med 224 146 609 från 903 300 942. Aktiekapitalet ökar med 257 412,90 SEK från 1 011 027,33 SEK.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Natural Resources Pressrelease 2022-05-19.pdf