Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon Natural Resources") har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021.

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (PUBL) HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR NOTERING PÅ NGM NORDIC SME

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon Natural Resources") har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021.

Archelon Natural Resources affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Bolaget har genom verksamhetsöverlåtelse övertagit den verksamhet som tidigare bedrevs av Archelon AB, vilket beskrivits i offentliggöranden från Archelon AB:s bolagsstämma den 25 maj 2021.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se
www.archelon.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2021-06-01.pdf