Archelon meddelar att Insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att insynspersoner i Archelon avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i Archelons företrädesemission.

ARCHELON MEDDELAR ATT INSYNSPERSONER AVSER TECKNA SIN ANDEL AV TECKNINGSOPTIONERNA

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") meddelar att insynspersoner i Archelon avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier i samband med det andra steget i Archelons företrädesemission.

"Vi har under 2020 skapat förutsättningar för en framgångsrik utveckling i Archelon där flera av våra olika projekt och innehav befinner sig i en gynnsam fas. 2021 kan i detta avseende bli ett skördeår." säger Archelons vd Tore Hallberg

Styrelseordförande Patric Perenius och Tore Hallberg meddelar att de avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna för teckning av aktier. Tillsammans äger Patric och Tore 5 948 156 teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A.

Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna fastställdes till 0,025 SEK, vilket kommunicerades av Archelon den 22 januari 2021. En (1) teckningsoption av serie TO 2020/2021 A berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie A, en (1) teckningsoption av serie TO 2020/2021 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie B i Archelon under perioden 25 januari till och med den 12 februari 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2021-01-25.pdf

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021 kl 0830.