Archelon AB (publ) senarelägger årsstämma

Archelon AB (publ) ("Archelon") planerade att hålla årsstämma den 19 maj 2021. Datum för årsstämman ändras till den 25 maj 2021.

ARCHELON AB (PUBL) SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMA

Archelon AB (publ) ("Archelon") planerade att hålla årsstämma den 19 maj 2021. Datum för årsstämman ändras till den 25 maj 2021.

Archelon har, som informerats i separat pressmeddelande, idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB ("Qlosr") mot en köpeskilling om 190 MSEK ("Transaktionen"). Avtalet förutsätter bl.a. godkännande på Archelons årsstämma. Innan förvärvet av Qlosr genomförs skall samtliga tillgångar och nuvarande verksamhet i Archelon överföras till Archelons nybildade, helägda dotterbolag Aktiebolaget Grundstenen 168251 unät Archelon Natural Resources AB (publ) att därefter delas ut till aktieägarna i Archelon.

Att införskaffa nödvändiga dokument och underlag för Transaktionens genomförande kräver tid vilket föranleder styrelsen att ändra datum för årsstämman.

2021-04-13

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2021-04-13 2.pdf