AppSpotr AB: Sponsrings & Eventsverige (SES) väljer Appspotr 3

Branschorganisationen Sponsrings & Eventsverige (SES) väljer Appspotr 3 som plattform för att integrera appar inom upplevelseindustrin i Sverige.

SES medlemmar och samarbetspartners planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap. Organisationen har idag runt 250 medlemsföretag där all expertis inom branschen finns representerade såsom köpare, byråer, rättighetsinnehavare, expo, konsulter, destinationer och leverantörer.

Inom upplevelseindustrin är efterfrågan på olika typer av appar stor men utmaningarna är att producera, distribuera och underhålla appar utan att kostnad, tid och kontroll blir lidande. SES har identifierat detta behov och har nu tillsammans med Appspotr tagit fram ett erbjudande till sina medlemsföretag att integrera appar som en naturlig del av sin eventverksamhet.

Kommentar från tf verksamhetschef, SES Malin Ekman:

- Utmaningen i vår bransch är att behovet av appar ofta är under en begränsad period före, under och efter ett event och flera appar för många olika typer av events - ofta under snäva tidsramar. Erbjudandet som vi tagit fram med Appspotr har tagit fasta på detta och innebär flera skräddarsydda lösningar för eventbranschen.

Av konkurrensskäl kommenteras inte det specifika avtalet i övrigt. För tillfället anses inte den enskilda affären vara av väsentligt finansiellt värde. Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen. Bolaget kan inte ge någon prognos på vad samarbetet med SES kan generera i ARR, men bedömningen är samarbetet kommer att generera högre framtida värden än 100 000 SEK i ARR.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- SES är en organisation med många fina medlemsföretag och upplevelseindustrin är en bransch med stort behov av appar. Vi ser fram emot att erbjuda SES medlemsföretag Appspotr 3 som low code plattform för sin verksamhet. Upplevelseindustrin blir nu en ny marknadsvertikal som vi öppnar upp för bearbetning. Och genom samarbete med en aktör som äger relationen med företag i vertikalen ökar vi potential och snabbheten i vår affär. Vi ser också att vi genom detta samarbete med SES fortsätter positionera oss bra inom marknadsvertikalen medlemsorganisationer i Sverige. Denna typ av samarbeten är en del i bolagets distributionsstrategi för Appspotr 3 och bidrar till att öka vårt ARR som är vårt huvudfokus just nu.

 

*Annual Recurring Revenue