AppSpotr AB: Produktnyhet: Nu finns språkstöd till din Appspotr 3 app

Nu öppnas möjligheten upp för språkstöd till appar byggda i Appspotr 3.

Att addera språkstöd till appar i olika operativsystem är en utmaning att få till. Men inte nu längre. Med Appspotr 3:s nya funktion för språkstöd kan du addera översättning till alla språk i världen i din app för både iOS och Android.

Enkelt förklarat så anpassas språket i appen automatiskt till det språk du valt i din smartphone/ipad, om du i plattformen lagt in stöd för detta språk.

Denna funktion öppnar upp möjligheten att lansera en app i olika länder. T ex en global koncern kan lansera appar på olika språk till iOS och Android i de t ex 25 länder där ditt företag opererar.

Inte nog med det. Det som Appspotr 3 nya språkstöd stödjer och som normalt språkstöd ofta inte hanterar är att knyta ett språk till flera olika s k locales. T.ex. hur spanska, portugisiska och franska talas i olika regioner. Tidigare har man varit tvungen att duplicera spanskan för varje locale (spanska -> mexiko, spanska -> spanien, spanska -> chile etc), i Appspotr 3 språkstöd så knyter man helt enkelt ett språk (spanska) till valfria locales (mexiko, spanien, chile) och så är det löst - dvs. en central källa för alla spanska språk. Och på samma sätt kan du addera eller ta bort språkstöd och översättningar efterhand och apparna uppdateras automatiskt.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Appspotr 3 nya språkstödsfunktion är mycket kraftfull. Appspotr öppnar upp en möjlighet som tidigare inte varit möjlig inom low code. Vår plattform skapar möjligheten att snabbt och enkelt få ut appar i olika verksamheter som opererar i olika länder eller inom mångkulturella verksamheter där man talar olika språk. Appspotr 3 är ett mycket potent alternativ för internationella koncerner och organisationer som skall implementera low code i sin verksamhet.