AppSpotr AB: Nyhetsbrev: Twire integrerar Shopify och WooCommerce i Appspotr 3

Twire som är authorized partner till Appspotr 3 har idag meddelat att man påbörjat integrationer mot Shopify och WooCommerce i Appspotr 3 plattformen och att man kommer påbörja en marknadssatsning med e-handelsappar.

Twire har idag meddelat att man inleder en marknadssatsning mot e-handelsbranschen där man kommer att börja erbjuda e-handelsappar byggda i Appspotr 3 med integration mot Shopify och Woocommerce e-handelssystem. 

Lösningen riktar sig till både befintliga kunder som använder e-handelslösningar för Shopify och WooCommerce och nya kunder. Idag erbjuder varken Shopify eller WooCommerce egna lösningar för skräddarsydda kundappar till iOS, Android eller PWA. Genom integrationen med Appspotr 3 blir detta möjligt.

Twire kommer på egen hand göra integrationer mot Shopify och WooCommerce för Appspotr 3 och utveckla logiken i plattformen för att bygga färdiga e-handelsappar som fungerar mot båda e-handelssystemen. Dessa lösningar blir även tillgängliga för andra användare mot ersättning.

Twire räknar med att börja leverera e-handelsappar under Q2.

En stor efterfrågan på e-handelsappar har gjort att Twire väljer att göra denna marknadssatsning.

Shopify har mer än 1 miljon företagskunder globalt som använder deras e-handelslösning. Drygt 4,4 miljoner webbsidor i världen använder idag Woocommerce som e-handelslösning.

Kommentar från vd, Twire Bobby Spencer:

- Vår strategi för 2021 inkluderar en aggressiv satsning på att växa affärsområdet App as a Service där vi valt Appspotr 3 som plattform. Det finns väldigt många marknader att penetrera med low code lösningar men vi har valt att börja med e-handel då det finns en stor tillväxt och efterfrågan på denna marknaden, speciellt under rådande tider. Att vi valt att börja med WooCommerce och Shopify är för att de är bland de två största och snabbast växande plattformarna i världen när det kommer till e-handel med sammanlagt ca 5,5 miljoner potentiella kunder.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Twire tar nu position som authorized partner för e-handelsappar på Appspotr 3 plattformen. Det gör att vi kan peka kunder till Twire som vill ha färdiga e-handelsappar. Likväl att Twire blir en återförsäljare av e-handelsappar som levereras med Appspotr 3 plattformen i sin egen försäljning ut mot marknaden. Detta är ett mycket bra exempel på hur det skapas win-win mellan Appspotr och våra partners i vårt ekosystem runt Appspotr 3. Skräddarsydda e-handelsappar är ett område som jag tror kommer växa rejält närmaste tiden. Jag tror Twire kommer att lyckas mycket bra i sin satsning.