AppSpotr AB: Nyhetsbrev: Heimstaden A/S i Norge ny kund

Appspotr fortsätter växa starkt bland fastighetsägare i Norden. Nu har man signerat kundavtal med bostadsfastighetsbolaget Heimstaden A/S.

Vikten av att inneha en ständig kapabilitet och förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna bygga och distribuera skräddarsydda appar inom både offentliga och privata sektorn ökar. Både kommunala och privata bostadsbolag behöver appar inom olika områden och mot olika målgrupper för att informera och kommunicera till hyresgäster och internt till anställda via appar i smartphones och surfplattor. 

Heimstaden A/S är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag. Heimstaden A/S marknadsvärde uppgår till ca 139 miljarder kronor och omfattar över 100 000 stycken lägenheter. Heimstaden A/S får genom Appspotr 3 plattformen total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av sin app-portfölj samt tillgång till särskilt anpassade app koncept, integrerade tredjepartstjänster och system samt ett nätverk av partners för att ta hjälp att vidareutveckla appar när behov uppstår.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Vi fortsätter ta stark position inom fastighetsbranschen. Heimstaden är ett av Europas största bostadsfastighetsbolag och vi är stolta över att man väljer Appspotr 3 som sin low code plattform för utveckling av appar. Som vi sagt tidigare så är fastighetsägare en marknadsvertikal som har ett tydligt och konkret behov av appar där low code och Appspotr 3 passar in väl. Fastighetsbranschen är mogen och adaptiv för att utveckla sin digitala strategi snabbt med appar och low code. Heimstaden är vårt andra större privata bostadsbolag som vi får som kund. Ett bolag som förvaltar ett fastighetsbestånd med över 100 000 stycken lägenheter med ett värde över 139 miljarder kronor. Vi ser fram emot att vår plattform börjar leverera appar till Heimstaden.

 

*Annual Recurring Revenue