AppSpotr AB: Nyhetsbrev: Appspotr öppnar nu upp onlineförsäljning av appar till SME marknaden

Tidigare har Appspotr 3 varit tillgänglig för kunder genom avtal med volymkrav. Vi ser nu ett ökat behov hos olika kundgrupper som själva önskar bygga enskilda appar direkt, så från och med idag öppnar Appspotr 3 upp även för direktköpande kunder inom SME* samt Citizen development** som kan köpa enstaka appar och appbundles direkt på plattformen.

Priset för en appbundle som ger möjligheten att publicera en iOS app, Android app och en PWA*** är 1495 sek i månaden. 

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Fram tills nu har vi haft fokus på direktförsäljning mot volymkunder med avtal via vår säljorganisation. På grund av efterfrågan på marknaden breddar vi idag vårt erbjudande med onlineförsäljning där prisplanen med våra standardpriser nu är publika och tillgängliga på vår hemsida. Vår ambition är att fortsätta bredda vår försäljning ytterligare tillsammans med strategiska samarbetspartner som äger kanaler och kunder inom marknader där efterfrågan på appar är hög och där storvolymsaffärer kan skapas. Här pågår dialoger med en handfull aktörer.

*Citizen development är affärsanvändare som med liten eller ingen koderfarenhet bygger appar med IT-godkänd teknik såsom low code eller no code verktyg.

**Small Medium Enterprise

***Progressive Web app