AppSpotr AB: Marknadsvertikalen offentlig sektor växer med kommunala bostadsbolag

Appspotr fortsätter växa starkt inom offentlig sektor. Sedan tidigare har Appspotr-koncernen kundavtal med var tionde kommun i Sverige. Nu har man genom ett signerat kundavtal med Öckerö Fastigheter nått upp till totalt 21 st kommunala bostadsbolag utöver de 31 st kundavtal man har med kommuner.

Vikten av att inneha en ständig kapabilitet och förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna bygga och distribuera skräddarsydda appar inom offentlig sektor ökar. Kommunala bostadsbolag behöver appar inom olika områden och mot olika målgrupper för att informera och kommunicera till hyresgäster och internt till anställda via appar i smartphones och surfplattor. 

Offentlig sektor får genom Appspotr 3 plattformen total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av sin app-portfölj samt tillgång till särskilt anpassade app koncept, Hoodins automatiserade bevakningstjänster samt ett nätverk av partners för att ta hjälp att vidareutveckla appar när behov uppstår.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Som jag tidigare kommenterat i pressmeddelanden så är a och o i vår distributionsstrategi att öppna, etablera och ta position i olika marknadsvertikaler genom kundavtal. När vi etablerat oss inom en marknadsvertikal tittar vi på hur vi kan bredda positionen inom denna marknadsvertikal med sub-vertikaler för att skapa ytterligare kundavtal. Volym av kundavtal är viktigt då varje kundavtal innehåller kundens estimerade behov av appar under 12 månader framåt. Vi bygger genom kundavtalen upp en stor total massa av potentiella appar som skall levereras på vår plattform. Med vår Customer Development avdelning hjälper vi sedan kunderna att uppnå sin estimerade volym av appar och att få kunden att återkommande köpa mer appar. Och med vår Customer Success avdelning snabbar vi på leveransen av appar genom utbildning, support och att få kundens organisation att öka användningen av plattformen. Inom offentlig sektor har vi framgångsrikt positionerat oss inom sub-vertikalen kommuner där vi just nu har kundavtal med var tionde kommun i Sverige. Nu breddar vi vår position inom offentlig sektor med sub-vertikalen kommunala bostadsbolag. Att vi nu med Öckerö Fastigheter passerar mer än tjugo kundavtal hos kommunala bostadsbolag visar på styrkan med low code inom offentlig sektor. Och vi har redan fått en stark position här men självklart ska vi växa mer. Ambitionen är att fortsätta gå in i marknadsvertikal efter marknadsvertikal och ta position precis som vi nu gör inom offentlig sektor.

*Annual Recurring Revenue