AppSpotr AB: Marknadsuppdatering

Appspotrs försäljningen mot volymkunder fortsätter i hög takt.

Försäljning

Direktförsäljning mot volymkunder fortsätter hålla hög takt enligt tidigare kommunicerade nyckeltal.

Några kundavtal som skrivits nyligen är Botkyrka kommun (Offentlig sektor), Franz Media och Ted Gustaf (Byråer/IT-konsulter), Djursholm Country Club (Medlemsorganisationer) och Areim (fastighetsbolag).

I nuläget bearbetar Appspotr sju (7) stycken marknadsvertikaler:

  • Byråer/IT-konsultbolag
  • Offentlig sektor
  • Fastighetsbranschen
  • Detaljhandeln
  • Byggbranschen
  • Hälsa & Skönhet
  • Medlemsorganisationer

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Vi håller en fortsatt stabil direktförsäljning enligt plan mot volymkunder och följer våra tidigare meddelade nyckeltal. Nu jobbar vi med att implementera vår distributionsstrategi fullt ut vilket bland annat innebär att vi breddar säljet mot strategiska samarbetspartner samt utöka vår onlineförsäljning.