AppSpotr AB: Appspotrs årsredovisning publicerad

Styrelsen och verkställande direktör för Appspotr AB (Publ), 556717-2365, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020.

Appspotrs årsredovisning finns tillgänglig på bolagets hemsida.