AppSpotr AB: Appspotrs årsredovisning publicerad

Styrelsen och verkställande direktören för Appspotr AB (Publ), 556717-2365, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021.

Appspotrs årsredovisning finns tillgänglig på bolagets hemsida.