AppSpotr AB: Appspotr publicerar nyhetsbrev om tre nyckelrekryteringar inom marknad, försäljning och kundnöjdhet

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat juli månads utgåva av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I månadens utgåva lyfts tre nyckelrekryteringar fram, inklusive en intervju med bolagets tillträdande Market and Communications Manager Johan Nerman. Det går även att läsa om bland annat fem nya templates och genomförd integrering med e-handelssystemet Shopify.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/appjul21se

Appspotrs nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter publiceras månatligen. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.appspotr.com. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om förslag till artiklar i kommande utgåvor samt andra synpunkter.