AppSpotr AB: Appspotr publicerar nyhetsbrev om Customer Success-aktiviteter som webinarier och inbyggda tutorials

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för april av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I månadens nyhetsbrev går det att läsa om Appspotrs arbete inom Customer Success, vilket innebär att maximera kundnöjdheten och minimera inlärningskurvan för nya användare. Bland annat genomförs flera webinarier för nya kunder i maj och juni, och tutorials för grundläggande funktionalitet läggs löpande till så att de kan nås av användare direkt i utvecklingsvyn. Dessutom går det att läsa om en ny integrering med den populära automationstjänsten Zapier, hur det går till när Appspotr Studios tar fram kundspecifika appar, och bolagets VD Patric Bottne svarar på månadens aktieägarfrågor.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/appapr22se
Appspotrs nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter publiceras månatligen. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.appspotr.com. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om förslag till artiklar i kommande utgåvor samt andra synpunkter.