AppSpotr AB: Appspotr publicerar nyhetsbrev där VD berättar om bolagets nya satsning på low coder-att-hyra

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat utgåvan för maj av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I månadens nyhetsbrev svarar VD Patric Bottne och styrelseordförande Peter Wendel på de många aktieägarfrågor som kommit in till bolaget under månaden. I sina svar berättar de bland annat om satsningen på den nya tjänsten low coder-att-hyra, som kommer att lanseras och börja erbjudas till självservicekunder från och med slutet av det andra kvartalet i år. Denna satsning genomförs för att möta kunders och partners önskemål om att kunna anlita low coder-kompetens i abonnemangsform för att snabbare komma i gång med Appspotrs plattform.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/appmaj22se
Appspotrs nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter publiceras månatligen. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.appspotr.com. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om förslag till artiklar i kommande utgåvor samt andra synpunkter.