AppSpotr AB: Appspotr ingår avtal med första partnern i Sydafrika

Appspotr ingår avtal med Decstar som blir första partnern på sydafrikanska marknaden.

Decstar är en digital byrå som specialiserat sig på utveckling av mobila appar till företag och organisationer i hela Sydafrika. 

Av konkurrensskäl kommenteras inte det specifika avtalet i övrigt. För tillfället anses inte den enskilda affären vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.