AppSpotr AB: Appspotr förstärker sitt erbjudande inom app som en tjänst – startar Appspotr Studios

Appspotr meddelar att bolaget renodlar sitt erbjudande till kunder som önskar en helt färdig applösning att abonnera på. Detta genom att lansera Appspotr Studios - en utvecklingstjänst som riktar sig till företag som vill lägga ut produktion, publicering och löpande underhåll och uppdatering av hela eller delar av sin apportfölj.

Även om det är enkelt att bygga egna appar med Appspotr-plattformen önskar sig många kunder, både i Sverige och internationellt, en helt färdig lösning med app som en tjänst att abonnera på. För att bättre möta denna efterfrågan byter Appspotrs dotterbolag Appsales Sweden AB nu namn till Appspotr Studios AB och får som huvudfokus att sälja färdiga appkoncept baserade på low code till kunder som har ett Appspotr 3-abonnemang.

- Den här förändringen förväntas öka våra abonnemangsintäkter över tid, vilken är själva grunden i vår affärsmodell. Genom att kunna erbjuda färdiga appkoncept som en tilläggstjänst till våra abonnemang i stället för, som tidigare, i form av en fristående tjänst förenklas även beslutsprocessen för nya kunder, säger Appspotrs VD Patric Bottne.

Appspotr Studios-konceptet kommer även att utgöra en viktig del av bolagets kommande internationella expansion.

- Vår ambition är att efterhand sätta upp kontor i olika länder som kan serva lokala kunder. Här blir möjligheten att kunna ta fram lokalt anpassade appkoncept till abonnemangskunderna en viktig del i vårt totala erbjudande, förklarar Patric Bottne.

Appspotr planerar att rekrytera fler appdesigners till Appspotr Studios i takt med efterfrågan ökar från kunder, så väl i Sverige som på de nya marknader där bolaget kommer att etablera sig.