AppSpotr AB: Appspotr AB nyhetsbrev: Appspotr löser lån till Tillväxtverket

Appspotr löser ett tidigare lån till Tillväxtverket.

Appspotr har den 22 december löst ett lån på 276 178 kronor samt betalat upplupen ränta på 5784 kronor till Tillväxtverket.