AppSpotr AB: Appspotr AB nyhetsbrev: Appspotr ingår avtal med nya partners i Tyskland, Sydafrika och Sverige

Appspotr ingår avtal med tre nya partners på tyska, sydafrikanska och svenska marknaden.

Appspotr har skrivit avtal med Vincimus i Tyskland, Forge Media i Sydafrika och Partner sju i Sverige. 

Appspotrs partnernätverk är fram tills nu etablerat i åtta länder: Sverige, Norge, Storbritannien, Sri Lanka, Spanien, Sydafrika, Slovenien och Tyskland. Totalt har bolaget i dagsläget kundavtal med 21 stycken partners fördelade i dessa länder.

Av konkurrensskäl kommenteras inte det specifika avtalet i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

 

*Annual Recurring Revenue