AppSpotr AB: Appspotr AB nyhetsbrev: Appspotr ingår avtal med första partnern i Tyskland och två kommuner i Sverige

Appspotr ingår avtal med Desrupt som blir första partnern på tyska marknaden samt två svenska kommuner.

Desrupt är en digital byrå som specialiserat sig på utveckling av mobila appar till företag och organisationer i Tyskland med no-code/low-code verktyg. 

Appspotrs partnernätverk är fram tills nu etablerat i åtta länder: Sverige, Norge, Storbritannien, Sri Lanka, Spanien, Sydafrika, Slovenien och Tyskland. Totalt har bolaget i dagsläget kundavtal med 18 stycken partners fördelade i dessa länder.

Utöver avtalet med den tyska partnern Desrupt har avtal även ingåtts med Kinda kommun och Ale kommun.

Sedan tidigare har bolaget meddelat att Appspotr-koncernen har kundavtal med mer än var tionde kommun i Sverige. Med Kinda kommun och Ale kommun ökar nu antalet kundavtal inom marknadsvertikalen offentlig sektor till totalt 54 stycken, fördelat på 33 stycken kommuner och 21 stycken kommunala bolag.

Av konkurrensskäl kommenteras inte det specifika avtalet i övrigt. För tillfället anses inte den enskilda affären vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

*Annual Recurring Revenue