AppSpotr AB: Appspotr AB: en av bolagets största aktieägare genomför interntransaktion till en helägd nystartad fond

Appspotr informeras att en av bolagets största aktieägare EkapAif, genom en interntransaktion, överlåtit sitt innehav i bolaget till ett av EkapAif AB:s helägda dotterbolag Nordic Tech Fund AB (Goldcup 1000649 AB).

Innehaven i ovanstående transaktion uppgår sammanlagt till 1 379 183 stycken aktier och motsvarar cirka 1,14% av bolagets utestående kapital och röster fördelat enligt nedan: 

Entreprenörskapital Orillon AB - 60 426 st

Entreprenörskapital Apparell AB - 435 478 st

Entreprenörskapital Glacis AB - 87 251 st

Entreprenörskapital Kurtin AB - 411 250 st

Entreprenörskapital Barbett AB - 3 965 st

Entreprenörskapital Tenalj AB - 301 269 st

Entreprenörskapital Kasematt AB - 79 544 st

Anledningen till ovanstående är att EkapAif AB:s investeringsverksamhet i techbolag nu skall erbjudas sparare en möjlighet att investera via en noterad fond på NGM.

Överföringen av aktieinnehaven genomfördes den 21 december 2020. Efter att Nordic Tech Fund AB avropat affären enligt avtal den 1 december 2020.