Ändrat antal aktier och röster i Urb-it AB

ÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I URB-IT AB

Antalet aktier och röster i Urb-it har förändrats på grund av riktad nyemission samt kvittningemission. Den sista handelsdagen i januari 2021 fanns totalt 194 229 084 aktier och 194 229 084 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår nu 23 813 306,47 kr.

Denna information är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 15:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Andrat-antal-aktier-och-roster-i-Urb-it-AB -20210129.pdf

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se