Analyst Group: Kommentar på Fineparts Q1-rapport

Finepart publicerade idag den 10 maj 2022 sin delårsrapport för första kvartalet 2022.

Finepart är bevisligen inne i ett starkt momentum och går nu mot ett riktigt genombrottsår. Bolaget har erhållit tre beställningar på välrustade Finecutsystem under första kvartalet, samtidigt som orderstocken är påfylld med ca 36 MSEK vid utgången av Q1-22, vilket bäddar för fortsatt stark tillväxt under kommande kvartal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs Analsyst Groups rapportkommentar här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Finepart. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.